The Wedding Ceremony Tom+Bam 22 Nov 2015 @โบสถ์กาลหว่าร์ /วัดแม่พระลูกประคำ

The Wedding Ceremony Tom+Bam 22 Nov 2015 @โบสถ์กาลหว่าร์ /วัดแม่พระลูกประคำ

Life is the flower for which love is the honey.
*************************************
Wedding Ceremony: TOM+BAM
Date: 22 Nov 2015
Venue: โบสถ์กาลหว่าร์ /วัดแม่พระลูกประคำ 
ทีมงานรูมเวดดิ้ง ขอขอบพระคุณคุณต้อมและคุณแบม ที่มอบความไว้วางใจในบริการของเราครับ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับ ^^